Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 8-19 Μάρτη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2021
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 8-19 Μάρτη
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού στο σχολείο για την κατάθεση της δήλωσης.
1 ΓΕΛ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α-Δ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ_signed 2 ΕΠΑΛ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ αποφοίτων 2021_signed 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 4 ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ Αποφοίτου Ημερ ΕΠΑΛ 2021 6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ημερ ΕΠΑΛ 2021 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Α-Δ Αποφοίτου Εσπ ΕΠΑΛ 2021 8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Εσπερ ΕΠΑΛ 2021 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Α-Δ ΓΕΛ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2021 10 Παράρτημα ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΜ Απόφοιτοι ΕΠΑΛ 2021 11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α-Δ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2021 12 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α-Δ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αίτηση-Δήλωση Απόφοιτοι 2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021

Σήμερα, 3/3/2021, τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως λόγω του σεισμού

Αγαπητοί μαθητές και καθηγητές του σχολείου μας,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μόνο για σήμερα, 3/3/2021, τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως λόγω του σεισμού.
Έχει βγει σχετική απόφαση από το Δήμο Βέροιας όπως μας ενημέρωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.
Δεν θα μεταβείτε στο σχολείο. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω webex με το ισχύον πρόγραμμα.